Strong

1438

(1 - 20) z 312

znaleziono łącznie 812 razy w 730 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 339 razy w 312 wersetach, w Septuagincie 472 razy w 417 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady