Strong

1439

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady