Strong

1440

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 98 razy w 97 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 93 razy w 92 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady