Strong

1442

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 123 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 114 razy w 107 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady