Strong

1448

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 168 razy w 163 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 125 razy w 121 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady