Strong

1451

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 78 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady