Strong

1453

(1 - 20) z 135

znaleziono łącznie 179 razy w 172 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 141 razy w 135 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady