Strong

1487

(1 - 20) z 459

znaleziono łącznie 1133 razy w 1001 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 503 razy w 459 wersetach, w Septuagincie 613 razy w 528 wersetach, w innych pismach 17 razy w 14 wersetach.

Przekłady