Strong

1488

(1 - 20) z 89

znaleziono łącznie 93 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 89 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady