Strong

1492

(1 - 20) z 650

znaleziono łącznie 699 razy w 653 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 691 razy w 650 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 1 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady