Strong

1497

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 78 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady