Strong

15

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 14 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady