Strong

1501

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 254 razy w 221 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 242 razy w 210 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady