Strong

1504

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 55 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady