Strong

1510

(1 - 20) z 143

znaleziono łącznie 5474 razy w 4556 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 154 razy w 143 wersetach, w Septuagincie 5320 razy w 4413 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady