Strong

1514

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady