Strong

1520

(1 - 20) z 295

znaleziono łącznie 366 razy w 300 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 349 razy w 295 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 5 wersetach.

Przekłady