Strong

1521

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 151 razy w 147 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 141 razy w 137 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady