Strong

1522

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 225 razy w 215 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 220 razy w 210 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady