Strong

1525

(1 - 20) z 186

znaleziono łącznie 791 razy w 747 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 197 razy w 186 wersetach, w Septuagincie 594 razy w 561 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady