Strong

1526

(1 - 20) z 145

znaleziono łącznie 164 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 161 razy w 145 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady