Strong

1531

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 159 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 142 razy w 133 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady