Strong

1535

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 68 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady