Strong

1538

(1 - 20) z 78

znaleziono łącznie 346 razy w 313 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 83 razy w 78 wersetach, w Septuagincie 263 razy w 235 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady