Strong

154

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 145 razy w 134 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 64 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady