Strong

1540

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 210 razy w 189 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 193 razy w 172 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady