Strong

1544

(1 - 20) z 76

znaleziono łącznie 159 razy w 151 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 76 wersetach, w Septuagincie 77 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady