Strong

1556

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 73 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady