Strong

1557

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 63 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady