Strong

1563

(1 - 20) z 98

znaleziono łącznie 777 razy w 701 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 98 razy w 98 wersetach, w Septuagincie 678 razy w 602 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady