Strong

1565

(1 - 20) z 245

znaleziono łącznie 820 razy w 786 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 251 razy w 245 wersetach, w Septuagincie 569 razy w 541 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady