Strong

1577

(1 - 20) z 115

znaleziono łącznie 199 razy w 192 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 118 razy w 115 wersetach, w Septuagincie 77 razy w 73 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady