Strong

1581

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 44 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady