Strong

1586

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 21 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady