Strong

1588

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 103 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 80 razy w 77 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady