Strong

1607

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 180 razy w 176 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 146 razy w 142 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady