Strong

1632

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 147 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 118 razy w 115 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady