Strong

1636

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady