Strong

1637

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 210 razy w 195 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 198 razy w 183 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady