Strong

165

(1 - 20) z 102

znaleziono łącznie 552 razy w 462 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 128 razy w 102 wersetach, w Septuagincie 415 razy w 351 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady