Strong

1651

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 69 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 48 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady