Strong

1654

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady