Strong

1656

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 265 razy w 254 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 237 razy w 227 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady