Strong

166

(1 - 20) z 69

znaleziono łącznie 188 razy w 182 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 116 razy w 112 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady