Strong

1680

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 132 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 54 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 74 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady