Strong

1683

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 82 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady