Strong

1691

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 88 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 88 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady