Strong

1698

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 100 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 98 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady