Strong

1699

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 169 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 77 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady