Strong

1700

(1 - 20) z 108

znaleziono łącznie 114 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 113 razy w 108 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady